Publicerad 15 november 2021

Rörelseorganens sjukdomar

Tumbasartros

Remiss

Tumbasartros

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 16 maj 2021. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram tumbasartros (PDF) Pdf, 829 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård