Publicerad 15 juni 2022

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Uppföljning av vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning

Remiss

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 14 juni 2022. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning riktlinje uppföljning vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning (PDF) Pdf, 842 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård