Publicerad 15 september 2021

Öron-, näs- och halssjukdomar

Grav hörselnedsättning

Remiss

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 16 maj 2022. Remissen är under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (PDF) Pdf, 296 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård