Publicerad 15 november 2021

Nervsystemets sjukdomar

Långvarig icke-malign smärta, migrän samt munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke, epilepsi samt stroke och TIA

Remisser

Remisserna är nu under bearbetning.

Epilepsi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp epilepsi (PDF) Pdf, 310 kB.

Körkort vid stroke och TIA

Riktlinje med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp körkort vid stroke och TIA (PDF) Pdf, 753 kB.

Långvarig icke-malign smärta

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 juni 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp smärta (PDF) Pdf, 408 kB.

Migrän

Riktlinje med sista datum för remissvar 14 juni 2022.

Konsekvensbeskrivning riktlinje migrän (PDF) Pdf, 827 kB.

Munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke

Riktlinje med sista datum för remissvar 14 juni 2022.

Konsekvensbeskrivning riktlinje munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke (PDF) Pdf, 852 kB.

Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård

Reviderat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 15 februari 2022.

Ingen konsekvensbeskrivning finns då detta är ett reviderat vårdförlopp.

Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 15 februari 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp stroke och TIA del 2 (PDF) Pdf, 315 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård