Publicerad 15 november 2021

Cancersjukdomar

Nya och reviderade nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Remisserna är nu under bearbetning.

Remisser med sista datum för remissvar 14 juni 2022

Nya kunskapsstöd

 • Patientinformation till Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer
 • Patientinformation till Min vårdplan utredning av misstänkt cancer – cancer utan känd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom

Reviderade kunskapsstöd

 • Nationellt vårdprogram njurcancer
 • Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention

Remisser med sista datum för remissvar 16 maj 2022

Nya kunskapsstöd

 • Patientinformation till Min vårdplan lungcancer
 • Patientinformation till Min vårdplan huvud- och halscancer
 • Patientinformation till Min vårdplan akut lymfatisk leukemi (ALL) för barn
 • Patientinformation till Min vårdplan myelom
 • Patientinformation till Min vårdplan skelett- och mjukdelssarkom

Reviderade kunskapsstöd

 • Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer
 • Patientinformation till Min vårdplan bröstcancer

Remisser med sista datum för remissvar 15 februari 2022

 • Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening
Remisser på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård