Publicerad 15 november 2022

Cancersjukdomar

Remisser nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Status: Pågående

  • Bäckencancerrehabilitering, vårdprogram (reviderat)
  • Cancerrehabilitering, vårdprogram (reviderat)
  • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, vårdprogram (reviderat)
  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS), vårdprogram (nytt)
  • Peniscancer, Min vårdplan (reviderat)
  • Peniscancer, vårdprogram (reviderat)
  • Prostatacancer, Min vårdplan (reviderat)

Lämna remissvar senast 14 april 2023.

Ladda ner och svara på remisserna på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.