Publicerad 15 april 2024

Hypertoni

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad
Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 juni 2024.

Remiss vårdförlopp hypertoni (PDF) Pdf, 2 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp hypertoni (PDF) Pdf, 463 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 224 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.