Publicerad 17 april 2023

Appendicit

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 14 juni 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram akut appendicit (PDF) Pdf, 956 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.