Publicerad 19 juni 2024

Jättecellsarterit, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit.

Vårdförlopp för jättecellsarterit finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp jättecellsarterit, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Jättecellsarterit, som på engelska heter Giant Cell Arteritis (GCA), är en inflammatorisk sjukdom hos äldre som drabbar blodkärl i kraniet. Det är vanligare hos äldre personer, och allra vanligast bland kvinnor mellan 70 och 80 år. Jättecellsarterit är den vanligaste vaskulitsjukdomen, det vill säga blodkärlsinflammation, hos vuxna. Varje år insjuknar cirka 690 personer i Sverige. En studie visar att 127 av 100 000 personer över 50 år får jättecellsarterit, vilket betyder att det idag är 4 800 personer som lever med sjukdomen. De vanligaste symtomen är huvudvärk, ömhet i skalpen, smärta vid tuggning samt ömhet och svullnad över vid tinningen.

Vårdförloppet syftar i första hand till att minska tiden till behandling. Genom att förkorta den tiden minskar bland annat risken för permanenta ögonskador.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp jättecellsarterit (PDF) Pdf, 572 kB.

Presentation vårdförlopp jättecellsarterit (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförlopp för jättecellsarterit hölls 29 maj 2023. Du kan se det i efterhand.

Seminarium vårdförlopp jättecellsarterit

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Aladdin Mohammad, ordförande

Ingrid Lindberg, patientföreträdare

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.