Publicerad 25 april 2024

Kommande vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde (NPO) har huvudansvar för arbetet med respektive vårdförlopp. Programområdet utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med att ta fram vårdförloppet. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Kommande vårdförlopp

Vårdförlopp som är under framtagande
NPOVårdförlopp
Hjärt- och kärlsjukdomarHjärtsvikt 2

Hypertoni
Hud- och könssjukdomarPsoriasis
InfektionssjukdomarTuberkulos (TBC)
Lung- och allergisjukdomarLungfibros
Nervsystemets sjukdomarAmyotrofisk lateral skleros (ALS)

Normaltryckshydrocefalus (NPH)
Rörelseorganens sjukdomarKnäledsartros, proteskururgi
Sällsynta sjukdomarSällsynta syndrom med komplexa vårdbehov
TandvårdKaries, aktiv

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.